Schrijftolkvoorjou.nl

Wat doet een schrijftolk?

Een schrijftolk typt alles wat er gezegd wordt.

Daarnaast worden ook omgevingsgeluiden, lachen en nuances van stemmen weergegeven in de tolktekst.
Een schrijftolk moet eerst de tekst horen voordat deze getypt kan worden daardoor is er altijd sprake van iets vertraging in het verschijnen van de tolktekst.
Een schrijftolk is er voor alle mensen die baat hebben bij een ‘live’-ondertiteling.

Een schrijftolk is er voor iedereen in bijna elke situatie.

Een schrijftolk wordt onder andere ingeschakeld door mensen die plots- of laatdoof geworden zijn. Ook doven die de Nederlandse Gebarentaal niet beheersen, mensen met een auditief-visuele beperking (doofblinden) of mensen die te maken hebben met autisme of aanverwante beperkingen kunnen baat hebben bij een schrijftolk.
De situaties kunnen heel divers zijn,  zowel  voor privé, werk als onderwijs.

Een schrijftolk typt op een speciaal toetsenbord, een Velotype.

Op een Velotype typ je niet elke letter apart maar in lettergrepen. Zo kan in korte tijd veel tekst getypt worden. De spreeksnelheid kan daardoor beter bijgehouden worden.
De gesproken tekst kan gelezen worden op het scherm van een laptop. Ook een groot scherm of een tablet behoren tot de mogelijkheden om de tekst op te lezen.
De tekstkleur, de grootte van de letters en het lettertype van het scherm zijn aan te passen aan ieders persoonlijke voorkeur.