Schrijftolkvoorjou.nl

Tolken op afstand

Voor sommige opdrachten is het mogelijk dat de schrijftolk op afstand tolkt. De schrijftolk luistert (of kijkt) mee via een internetverbinding en typt alles wat wordt gezegd. Het scherm waar de getypte tekst verschijnt, wordt gedeeld met jou. Het delen van het scherm gebeurt met bijvoorbeeld skype, join.me of google hangout. Hoe het precies werkt kan ik als het zover is, verder uitleggen.

 

 

Aanvragen

Als je mij wilt aanvragen kan dat op de volgende manieren:

Voor een schrijftolk heb je tolkuren nodig. Voor het aanvragen of meer informatie zie de website van tolknet over vergoedingen.

 

Wil je weten hoe SchrijftolkVoorJou omgaat met persoonsgegevens? Lees daarvoor de privacyverklaring.

Disclaimer

Disclaimer voor schrijftolkvoorjou.nl

Schrijftolk voor jou (Kamer van Koophandel: 62951599), hierna te noemen Schrijftolk voor jou, verleent u hierbij toegang tot schrijftolkvoorjou.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Schrijftolk voor jou behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Schrijftolk voor jou spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Schrijftolk voor jou.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Schrijftolk voor jou nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Schrijftolk voor jou.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Schrijftolk voor jou, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Wat doet een schrijftolk?

Een schrijftolk typt alles wat er gezegd wordt.

Daarnaast worden ook omgevingsgeluiden, lachen en nuances van stemmen weergegeven in de tolktekst.
Een schrijftolk moet eerst de tekst horen voordat deze getypt kan worden daardoor is er altijd sprake van iets vertraging in het verschijnen van de tolktekst.
Een schrijftolk is er voor alle mensen die baat hebben bij een ‘live’-ondertiteling.

Een schrijftolk is er voor iedereen in bijna elke situatie.

Een schrijftolk wordt onder andere ingeschakeld door mensen die plots- of laatdoof geworden zijn. Ook doven die de Nederlandse Gebarentaal niet beheersen, mensen met een auditief-visuele beperking (doofblinden) of mensen die te maken hebben met autisme of aanverwante beperkingen kunnen baat hebben bij een schrijftolk.
De situaties kunnen heel divers zijn,  zowel  voor privé, werk als onderwijs.

Een schrijftolk typt op een speciaal toetsenbord, een Velotype.

Op een Velotype typ je niet elke letter apart maar in lettergrepen. Zo kan in korte tijd veel tekst getypt worden. De spreeksnelheid kan daardoor beter bijgehouden worden.
De gesproken tekst kan gelezen worden op het scherm van een laptop. Ook een groot scherm of een tablet behoren tot de mogelijkheden om de tekst op te lezen.
De tekstkleur, de grootte van de letters en het lettertype van het scherm zijn aan te passen aan ieders persoonlijke voorkeur.